DĖL IKOMKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

parsisiųsti Adobe PDF formatu

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  MAISTO PRODUKTŲ ( TIEKĖJŲ ) SĄRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

AKTUALI INFORMACIJA

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ne ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju TURĖJO VAKCINUOTAS ARBA PERSIRGĘS ugdymo įstaigos darbuotojas

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju TURĖJO NEVAKCINUOTAS ARBA NEPERSIRGĘS ugdymo įstaigos darbuotojas

 

nuo 2022-01-17

 

12

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

• Individualias psichologines konsultacijos (asmeniui iki 4 konsultacijų);

• Streso valdymo praktinius užsiėmimus;

• Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus.

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti tinklapyje www.sveikatosbiuras.lt.

 

REKOMENDACIJOS DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

DĖL NAUJOJO KORONOVIRUSO (COVID-19) ATVĖJO APIBRĖŽIMO ATNAUJINIMO

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

DĖL RANKŲ HIGIENOS REKOMENDACIJŲ

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

parsisiųsti Adobe PDF formatu

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" UGDYTINIŲ SERGAMUMO ATASKAITA

parsisiųsti Power Point formatu