LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ TARYBA

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Olga Korovina, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai:

 • Jelena Marinič, auklėtoja
 • Svetlana Salickienė, raštinės administratorė

Tėvų atstovai: Jekaterina Sereda, Anastasija Smelkova

LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ MOKYTOJŲ TARYBA

 • Tatjana Sokolova – direktorė
 • Ala Šliachovskaja – direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Žaneta Milašienė – meninio ugdymo mokytoja
 • Irina Abramova – logopedė
 • Tatjana Ovčinikova-Babot – auklėtoja
 • Olga Korovina – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 • Zagidat Magamedova – auklėtoja
 • Liubov Balovneva – auklėtoja
 • Dina Litoš – auklėtoja
 • Tatjana Dygalo – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 • Inna Supodolska – auklėtoja
 • Nadežda Zbarazskaja – auklėtoja
 • Jelena Marinič – auklėtoja
 • Larisa Stoyanova – auklėtoja
 • Karina Korneliuk – auklėtoja

LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Ala Šliachovskaj, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaiko gerovės komisijos pirmininkės pavaduotoja – Irina Abramova, logopedė

Nariai:

 • Žaneta Milašienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Jelena Marinič, neformaliojo švietimo pedagogė, auklėtoja
 • Dina Litoš, auklėtoja

LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

 • Žaneta Milašienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Jelena Marinič, neformaliojo švietimo pedagogė, auklėtoja
 • Dina Litoš, auklėtoja

LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • Komisijos pirmininkė  – Ala  Šliachovskaja, direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Ramunė Zavtrikovienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus  vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
 • Tatjana Dygalo,  vyresnioji auklėtoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė
 • Žaneta Milašienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė
 • Tatjana Ovčinikova-Babot, vyresnioji auklėtoja, Mokyklos tarybos deleguota atstovė
 • Irina Abramova, logopedė, Mokyklos tarybos deleguota atstovė
 • Jelena Nužnova, ugdytinio mama, Mokyklos tarybos deleguota atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PINGVINUKAS" INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

 • Ala Šliachovskaja, direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Svetlana Teichman, ūkio reikalų tvarkytoja
 • Svetlana Salickienė, raštinės administratorė