LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ TARYBA

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Olga Korovina, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Jelena Marinič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Svetlana Salickienė, raštinės administratorė

Tėvų atstovai: Jekaterina Sereda, Anastasija Smelkova

LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ MOKYTOJŲ TARYBA

 • Tatjana Sokolova – direktorė
 • Ala Šliachovskaja – direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Žaneta Milašienė – meninio ugdymo mokytoja
 • Irina Abramova – logopedė
 • Tatjana Ovčinikova-Babot – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Olga Korovina – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Zagidat Magamedova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Liubov Balovneva – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Dina Litoš – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Tatjana Dygalo – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Inna Supodolska – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Nadežda Zbarazskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jelena Marinič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Karina Korneliuk – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Irina Bogdašič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Anastasia Skerene – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Ala Šliachovskaj, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaiko gerovės komisijos pirmininkės pavaduotoja – Irina Abramova, logopedė

Nariai:

 • Žaneta Milašienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Jelena Marinič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Dina Litoš, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

 • Žaneta Milašienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Jelena Marinič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Dina Litoš, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • Komisijos pirmininkė  – Ala  Šliachovskaja, direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Ramunė Zavtrikovienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus  vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
 • Žaneta Milašienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė
 • Olga Korovina, Mokyklos tarybos deleguota atstovė
 • Anna Darondova, ugdytinio mama, Tėvų tarybos deleguota atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PINGVINUKAS" INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

 • Ala Šliachovskaja, direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Svetlana Teichman, ūkio reikalų tvarkytoja
 • Svetlana Salickienė, raštinės administratorė