Direktorius Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas, Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Šaltinėlis" (Bangų g. 14) – 2020 m. vasario 19 d., 10.00 val.