KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 Klaipėda.

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČAVIMO METODIKOS NUSTATYMO, 2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-172 Klaipėda

parsisiųsti Word formatu

parsisiųsti Word formatu

parsisiųsti Word formatu

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu