1. GRUPĖ „MAŽYLIAI“

1-2 m. – kultūrinių-higieninių įgūdžių formavimas ir kalbos ugdymas

 
 

2. GRUPĖ „VARPELIAI“

2-3 m. – kalbos ugdymas ir muzikinės klausos lavinimas.

 

3. GRUPĖ „PIEŠTUKAI“

3-4 m. – meninė veikla, kalbos ugdymas.

 

4. GRUPĖ „GĖLYTĖS“

4-5 m. – ekologinis ugdymas.

 

5. GRUPĖ „KAUKĖS“

5-6 m. – vaidybos meno ugdymas.

 

6. GRUPĖ „KODĖLČIUKAI“

6-7 m. – priešmokyklinis ugdymas.