KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2021 METAIS I KETV.-II KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2021 METAIS I KETV.-II KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2021 METAIS I KETV.-II KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2020 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2020 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2020 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2019 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2019 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2019 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2018 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2018 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2018 METAIS

 

parsisiųsti Excel formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2016-2017 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2016-2017 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2016-2017 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2019 METAI

 

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2018 METUS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2017 METUS

 

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2016 METUS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2015 METUS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe PDF formatu