KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2021 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2021 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2021 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2020 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2020 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2020 METAIS I KETV.-IV KETV.

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS 2019 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2019 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS 2019 METAIS

parsisiųsti Excel formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2022 METAI

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2021 METAI

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2020 METAI

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2019 METAI

 

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2020 METUS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2019 METUS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti Adobe PDF formatu