MISIJA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ – ugdymo įstaiga, siekianti padėti mažam žmogui integruotis į mūsų besikeičiančią visuomenę.

Šiuolaikinė visuomenė kelia žmogui griežtus reikalavimus, todėl svarbu vaikystėje visapusiškai ruošti vaiką tolimesniam gyvenimui, stimuluoti jo protines, dvasines bei fizines galias.

 

 

VIZIJA

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ paskirtis – ugdytinių sveikos gyvensenos įpročius formavimas, gebėjimų atskleidimas, prigimtinių galių, lemiančių asmenybės visapusišką vystymąsi ir socializacijos sėkmę, tinkamą jų brandumą mokyklai puoselėjimas.

 

 

PASKIRTIS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ paskirtis – ugdytinių sveikos gyvensenos įpročius formavimas, gebėjimų atskleidimas, prigimtinių galių, lemiančių asmenybės visapusišką vystymąsi ir socializacijos sėkmę, tinkamą jų brandumą mokyklai puoselėjimas.