KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2019–2021 M.M.

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ DIREKTORĖS TATJANOS SOKOLOVOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe PDF formatu