KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ PRIEMONIŲ PLANAS UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI NUOTOLINIU BŪDU

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PINGVINUKAS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formati

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ DIREKTORĖS TATJANOS SOKOLOVOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ DIREKTORĖS TATJANOS SOKOLOVOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ DIREKTORĖS TATJANOS SOKOLOVOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ DIREKTORĖS TATJANOS SOKOLOVOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe PDF formatu