KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ DIREKTORĖS TATJANOS SOKOLOVOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Skelbiame Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ vadovo 2019 metų veiklos ataskaitą, iki sausio 30 d. laukiame pastabų ir siūlymų dėl ataskaitos vertinimo. Siųsti lopšelio-darželio el. paštu info@pingvinukas.lt   

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“  UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "PINGVINUKAS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ DIREKTORĖS TATJANOS SOKOLOVOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti Adobe PDF formatu