Istaigos pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ 
Darbo laikas: 7.30-18.00
Istaigos grupė: neformaliojo švietimo mokykla
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Mokyklos adresas:  Sausio 15-osios g. 13A, Klaipėda, LT-91136
                                  Tel. (46) 314759
                                  (46) 415152 (Direktorė)
                                  El. paštas info@pingvinukas.lt
Mokymo kalba: rusų
Steigėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas 188691433, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Veiklos sritis: švietimas
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10.
Duomenys kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, kodas 190427362
 
darzelis
 

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ REORGANIZAVIMO SUJUNGIMO BŪDU SU BIUDŽETINE ĮSTAIGA KLAIPĖDOS LOPŠELIU-DARŽELIU „VĖRINĖLIS“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022  m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-63 „Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas Klaipėdos lopšelį-darželį „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelį-darželį „Vėrinėlis“, skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ Reorganizavimo sujungimo būdu su biudžetine įstaiga Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Vėrinėlis“, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

             Reorganizuojamas juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Sausio 15-osios g. 13a, LT-91136, Klaipėda;

              juridinio asmens kodas – 190427362;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

             Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Taikos per. 23a, LT-91144;

              juridinio asmens kodas – 190424829;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ ir BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ reorganizuojami sujungimo būdu į naują juridinį asmenį. 

Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinėd įstaigos

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ (įstaigos kodas – 190427362) ir Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ (įstaigos kodas – 190424829)

Po reorganizavimo veiklą pradeda naujas juridinis asmuo – BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėtrungėlė“, turintis skyrių.

Juridinių asmenų registre registruojama Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ nuostatų nauja redakcija.

Data, nuo kurios veiklą baigiančios biudžetinių įstaigų Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ ir Klaipėdos  lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Vėtrungėlė“ – 2022 m. rugsėjo 1 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ naujos redakcijos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojamos po reorganizavimo biudžetinės įstaigos – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose:

Klaipėdos miesto savivaldybės https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/tinklo-pertvarkos-planai-investicines-programos-ir-ju-igyvendinimo-ataskaitos/8689,

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ https://www.pingvinukas.lt/

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ https://www.klaipedosverinelis.lt

Klaipėdos lopšelio-darželio "Vėtrungėlė" nuostatų projektas

parsisiųsti Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-63 „Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas Klaipėdos lopšelį-darželį „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelį-darželį „Vėrinėlis“

parsisiųsti Word formatu

Biudžetinių įstaigų Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ reorganizavimo sujungimo būdu sąlygų aprašas

parsisiųsti Word formatu

 

„LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS“
 
72 lt .(1)